1.
Firma Loco Krzysztof Górski, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 44, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej z numerem 28012, o numerze NIP: 739-141-44-06 i numerze Regon: 510715419 przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.audiovideo.com.pl. Serwis audiovideo.com.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

2.
Zasady działu ‘Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo’ mają zastosowanie do danych osobowych klientów sklepu internetowego Loco (zwanego także Sklep, AV, serwis audiovideo.com.pl lub Loco). Klientami sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Serwis Loco nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów, odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku młodszych użytkowników zalecamy zezwolenie lub nadzór rodzica bądź osoby sprawującej opiekę nad nieletnim.

3.
Administratorem danych osobowych klientów sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Loco.

4.
Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień oraz wysyłania ważnych informacji dotyczących działania serwisu audiovideo.com.pl. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu prowadzenia sklepu audiovideo.com.pl, a w szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 • marketingu usług świadczonych przez firmę Loco i jej partnerów (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
 • obsługi procesu rejestracji (proces jednorazowy, polegający na założeniu konta użytkownika na podstronie serwisu audiovideo.com.pl),
 • logowania do konta użytkownika,
 • wysyłania przez Loco na podany adres e-mail biuletynu/newslettera (w przypadku wyrażenia odpowieniej zgody),
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu audiovideo.com.pl,
 • dostosowania serwisu do potrzeb klientów,
 • zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.

5.
Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są w celu:

 • dostosowania serwisu audiovideo.com.pl do potrzeb zainteresowanych
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • tworzenia statystyk oglądalności
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń.

6.
Firma Loco zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

7.
Poza przypadkami wskazanymi w pkt 6. informacje dotyczące użytkownika serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

8.
Dane dotyczące klientów lub innych osób fizycznych korzystających z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

9.

W przypadku gdy firma Loco występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia owej zgody, poprzez wysłanie maila na adres sklep@audiovideo.com.pl

10.
Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@audiovideo.com.pl

11.
Informujemy, że z momentem połączenia się przez użytkownika strony z serwisem audiovideo.com.pl, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP), czasie połączenia i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, przy pomocy którego nastąpiło połączenie z serwisem Sklepu. Przetwarzanie tych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.
Serwis Loco wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.:

 • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie trzeba na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenie statystyk oglądalności

Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

13.
Umieszczanie w serwisie sklepu jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich (w tym imienia, nazwiska, adresu, numerów tel czy adresów e-mail), może zajść tylko w przypadku nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

14.
Oświadczamy, iż dokładamy starań, aby zapewnić użytkownikom serwisu audiovideo.com.pl wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony. Jeśli mimo naszych starań zauważone zostaną zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji prosimy zgłaszać je na adres sklep@audiovideo.com.pl Witryna audiovideo.com.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Jednocześnie informujemy, że wykorzystywane techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych mające na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ze względów technicznych nie mogą gwarantować 100% zabezpieczenia.

15.
Użytkownicy serwisu mają prawo do korzystania z danych udostępnionych przez innych użytkowników wyłącznie w zakresie audiovideo.com.pl i tylko po uzyskaniu ich zgody. Korzystanie musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Odstępstwem od tego może być uzyskanie zgody na przetwarzanie danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.
16.
Korzystając z serwisu internetowego audiovideo.com.pl lub prenumerując elektroniczne czasopismo AV, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszym spisie. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z witryn LOCO obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

17.
Jako właściciel serwisu, LOCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jednakże jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę mówiącą:
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych, adresowych klientów/ użytkowników witryny audiovideo.com.pl.