il suono italiano

Dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora, mamy możliwość zapoznania się z... il suono italiano.