1. DEFINICJE

SKLEP www.audiovideo.com.pl
Sklep internetowy będący własnością firmy LOCO Krzysztof Górski (dalej zwanej LOCO). Firma ta, zarejestrowana jest w Polsce, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 44 i wpisana do ewidencji działalności gospodarczej nr 28012, prowadzonej przez Prezydenta miasta Olsztyn. Ilekroć, poniżej jest mowa o sklepie www.audiovideo.com.pl (zwanym także sklepem audiovideo.com.pl), należy przez to rozumieć LOCO Krzysztof Górski.

 

TOWAR
Produkt, przedmioty, usługa lub usługi, które mogą być przedmiotem transakcji w sklepie audiovideo.com.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez LOCO, w szczególności może dokonywać zakupów w sklepie audiovideo.com.pl.

 

SPRZEDAJĄCY
LOCO Krzysztof Górski
ul. Piłsudskiego 44
10-450, Olsztyn
Polska

NIP: 739-141-44-06
Regon: 510715419
Wpis do ewidencji nr: 28012

 

2. STRONY TRANSAKCJI
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym audiovideo.com.pl, zwaną dalej Nabywcą (Konsumentem, Klinetem) jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest właściciel sklepu - firma 'Loco' Krzysztof Górski, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 28012.

3. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
Przedmiotami transakcji, prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty i usługi, przedstawione na stronach WWW sklepu audiovideo.com.pl w chwili składania zamówienia oraz produkty i usługi, o których po skontaktowaniu się z pracownikami audiovideo.com.pl klient został poinformowany. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są nowe i są objęte pełną gwarancją producenta. 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym "LOCO" odbywa się poprzez:

 • złożenie zamówienia na stronach sklepu internetowego www.audiovideo.com.pl;
 • wysłanie e-maila zawierającego dane zamawiającego oraz dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu: sklep@audiovideo.com.pl;
 • poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami LOCO, dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu audiovideo.com.pl,
 • przesłanie zamówienia faxem,
 • dostępne komunikatory internetowe oraz wysyłanie wiadomości tekstowych, na numery komórkowe pracowników LOCO.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 
Z reguły, w ciągu 24 godzin (uwzględniając tylko dni robocze) od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z zamawiającym poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie, w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Jeśli produkt jest dokładnie określony (np. występuje tylko w jednym kolorze, wymiarze itp.), w szczególności jeśli płatność za zamówienie nastąpiła poprzez system Dotpay, potwierdzenie nie jest wymagane.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia (błędny adres e-mail lub numer telefonu, brak możliwości skontaktowania się ze względu na problemy techniczne), złożone zamówienie zostanie anulowane po czasie 72 godzin (uwzględniając dni robocze), a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu. 
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu audiovideo.com.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. 
Złożenie zamówienia na dostępny w magazynie towar (umożliwiamy sprawdzanie dostępności towaru np. poprzez e-mail lub telefonicznie), jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym LOCO. Ze względu na ograniczone możliwości magazynowania i rotację towaru, zalecamy zawsze sprawdzanie dostępności produktów przed złożeniem zamówienia.


6. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

Sklep audiovideo.com.pl może także realizować zamówienia na produkty nie prezentowane na stronach www. W przypadku chęci zamówienia takich produktów mamy do czynienia z zamówieniami indywidualnymi. Zgodnie z prawem (Art 10 paragraf 3. Ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi. W każdym przypadku zamówienia indywidualnego klient jest informowany o tym, iż dany produkt jest sprowadzany specjalnie dla niego i że takie zamówienie nosi miano zamówienia indywidualnego. Poza produktami nie wyświetlanymi na stronie audiovideo.com.pl, także pewna ilość produktów prezentowanych nie należy do stałej oferty sklepu i jest sprowadzana tylko na konkretną prośbę klienta.

 

7. FORMY PŁATNOŚCI

 • Gotówką przy odbiorze towaru;
 • Przelewem przed dostawą towaru (na życzenie kupującego firma LOCO wystawi fakturę proforma, na podstawie, której Nabywca dokonuje wpłaty; z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy LOCO towar zostaje wysłany wraz z fakturą);
  Konto bankowe: mBank Company 60 1140 1111 0000 5610 5600 1001
 • Przy użyciu kart kredytowych, bądź przelewów transferowych, za pośrednictwem serwisu DotPay.pl
 • Przy skorzystaniu z systemu ratalnego Sygma Bank

 

8. PARAGONY, FAKTURY VAT
Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Każdy kupujący może poprosić o wystawienie faktury VAT. Zaleca się by sprawdzić, czy paragon bądź faktura zostały dołączone do przesyłki; 

9. DOSTAWY PRODUKTÓW
Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym audiovideo.com.pl realizowane są głównie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe są wysyłki poza granicę kraju. W takich przypadkach nie obowiązuje cennik firmy kurierskiej podany na stronie poniżej, a koszty przesyłki są ustalane indywidualnie. Jedyną akceptowalną formą płatności jest wtedy przelew przed wysyłką zamówienia. Także warunki dostawy są ustalane indywidualnie i zależne są od miejsca docelowego oraz od wielkości i wagi całkowitego zamówienia. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne oraz zamówienia wysyłane poza granice kraju. W takich przypadkach termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), o czym Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany. Koszt dostawy (ponosi KLIENT), określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez pracowników firmy LOCO przed dostawą towaru do klienta.

Cennik:

 Waga

Przelew

Pobranie

 do 10 kg

30 pln

55pln

 10-20 kg

35 pln

60 pln

 20-31,5 kg

40 pln

65 pln

 31,5-50 kg

60 pln

85 pln

 50-60 kg

100 pln

125 pln

 60-70 kg

120 pln

145 pln

 70-80 kg

130 pln

155 pln

 80-90 kg

150 pln

175 pln

 90-100 kg

160 pln

185 pln

 100-200 kg

230 pln

255 pln

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę LOCO danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

W chwili odbioru towaru zalecamy dokładne sprawdzenie przesyłki. Ewentualne uszkodzenia, niekompletność przesyłki, bądź niezgodność zawartości z przedmiotem zamówienia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom firmy LOCO. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie "Protokołu Reklamacji", którym dysponuje kurier. Obecnie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy DPD.

 

10.REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

Gwarancja

Towary zakupione w sklepie audiovideo.com.pl są nowe i posiadają karty gwarancyjne autoryzowanych serwisów danej marki produktu na terenie Polski. Niektórzy producenci zrezygnowali z kart gwarancyjnych. W takich przypadkach dowód zakupu jest jednocześnie kartą gwarancyjną na dany produkt i honorowany jest w autoryzowanych serwisach poszczególnych marek na terenie kraju. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

Przy umowie sprzedaży produktów zawartej na odległość, istnieje możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a nabywca zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w takim samym stanie, tzn. że w okresie liczonym od dnia wydania towaru konsumentowi nie może dojść do:

- mechanicznego uszkodzenia towaru (wszelkiego rodzaju obicia, rysy, uszczerbienia, pęknięcia, zalania itp.) 
- wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).


Zwrot kwoty za zakupiony towar nastąpi w terminie do czternastu (14) dni od otrzymania zwróconych produktów.

Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jest wskazane, by towar został zapakowany w oryginalne opakowanie z całą jego zawartością. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby firmy LOCO. Wszelkiego rodzaju folie i rękawy ochronne należą do zawartości opakowania i chronią sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić w transporcie.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach dotyczących:
- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, określanych terminem zamówień indywidualnych,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

 

Niezgodność Towaru z umową.

LOCO jako sprzedawca odpowiada wobec klientów nabywających towary jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności, za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

LOCO jako sprzedawca odpowiada, wobec klientów nabywających towary jako osoby prawne, z tytułu rękojmi za wady towaru zakupionego, w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego Dział II, Art.555-581

 

Dodatkowe informacje dot. zwortów i reklamacji.

Firma LOCO nie jest producentem Towarów i nie prowadzi własnego serwisu. Reklamacje z tytułu gwarancji producenta najlepiej zgłaszać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru, a uprawnienia z tytułu gwarancji wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Zgłoszenia, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży należy składać pisemnie przesyłając pismo na adres siedziby firmy LOCO. Zgłoszenia z tytułu gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych można także składać pisemnie przesyłając pisma na adres siedziby firmy LOCO.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów, umieszczane są w sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu audiovideo.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Firma LOCO zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Internetowy sklep audiovideo.com.pl nie wypożycza sprzętu do testowania.

Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje regulamin sklepu oraz serwisu audiovideo.com.pl.

 


© Audiovideo.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Prestacity.pl