Informacje ogólne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 13, informujemy że Firma Loco Krzysztof Górski, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 44, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej z numerem 28012, o numerze NIP: 739-141-44-06 i numerze Regon: 510715419
jest administratorem danych osobowych klientów sklepu oraz osób korzystających z serwisu działającego pod adresem www.audiovideo.com.pl.

Przestrzegając zasad prywatności użytkowników serwisu informujemy, że wszystkie dane, niezbędne do świadczenia usług, jakie pozyskała nasz firma, przekazane zostały dobrowolnie i za zgodą osób zainteresowanych. Dane mogły zostać przekazane w następujący sposób:

 • poprzez dokonywanie zakupów (bezpośrednio w naszych sklepach, w naszym sklepie internetowym lub przez portale https://allegro.pl/ i http://hdtv.com.pl/);
 • poprzez korespondencje e-mail;
 • podczas spotkań.

Serwis audiovideo.com.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

Zasady działu ‘Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo’ mają zastosowanie do danych osobowych klientów sklepu internetowego Loco (zwanego także Sklep, AV, serwis audiovideo.com.pl lub Loco).
Klientami sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Loco nie monitoruje i nie weryfikuje informacji osobistych klientów, odbiorców i użytkowników serwisu audiovideo.com.pl.
W tym miejscu przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, klientem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Młodszych użytkowników, zachęcamy do korzystania po uzyskaniu zezwolenie lub pod nadzorem rodzica bądź osoby sprawującej opiekę.

Przetwarzanie danych
Zebrane informacje przetwarzane są w celu świadczenia usług, na które składają się:

 • świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem serwisu audiovideo.com.pl (zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży oraz obsługa reklamacji);
 • wsparcie dla obsługi usług kredytowych i płatniczych, świadczonych przez firmy trzecie;
 • wsparcie dla obsługi usług transportowych, świadczonych przez firmy trzecie;
 • obsługa procesu rejestracji, polegająca na założeniu konta użytkownika;
 • logowanie do konta użytkownika;
 • prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych
 • wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sklepu;
 • tworzenie wewnętrznych raportów, statystyk i analiz;
 • dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;

W wyjątkowych sytuacjach firma Loco może udostępnić wybrane informacje właściwym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
W innych przypadkach dane nie zostaną ujawnione, bez zgody użytkownika.

Dane użytkowników serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Loco (m.in. zawieranie umów, obsługa, realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia (dotyczy to także możliwości cofnięcia lub wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną). W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@audiovideo.com.pl

Informujemy, że z momentem połączenia się przez użytkownika z serwisem audiovideo.com.pl, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP), czasie połączenia i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, przy pomocy którego nastąpiło połączenie z serwisem. Przetwarzanie tych danych będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem.

Cookies
Serwis Loco wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.:
- utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie trzeba na każdej podstronie     serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
- dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;
- tworzenie statystyk oglądalności

Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Umieszczanie w serwisie sklepu jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich (w tym imienia, nazwiska, adresu, numerów tel. czy adresów e-mail), może zajść tylko w przypadku nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Bezpieczeństwo
Oświadczamy, iż dokładamy starań, aby zapewnić użytkownikom serwisu audiovideo.com.pl wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony. Jeśli mimo naszych starań zauważone zostaną zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, prosimy zgłaszać je na adres: sklep@audiovideo.com.pl

Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy także o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy nasz serwis naruszy przepisy RODO.

Witryna audiovideo.com.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Jednocześnie informujemy, że wykorzystywane techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych mające na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ze względów technicznych nie mogą gwarantować 100% zabezpieczenia.

Korzystając z serwisu internetowego audiovideo.com.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszym spisie. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z witryn LOCO obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jako właściciel serwisu, LOCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jednakże jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę mówiącą:
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych klientów i użytkowników witryny audiovideo.com.pl.


© Audiovideo.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Prestacity.pl